Jauns globālais pēcpārdošanas vadītājs

30.10.2018

Kopš 24. septembra Komatsu Forest ir jauns globālais pēcpārdošanas vadītājs. Bernds Rausers [Bernd Rauser], kas kopš 2000. gada ir bijis Komatsu Forest GmbH ģenerāldirektors. Tagad viņu gaida jauni izaicinājumi, kuri tiek dedzīgi sagaidīti.

Komatsu Forest atrodas fāzē, kur uzņēmums iegulda nopietnus līdzekļus izaugsmē pēcpārdošanas tirgū. Mērķis ir pastāvīgi uzlabot biznesa modeļus un augt esošajos un jaunajos tirgos. Bernds [Bernd] ar savu pieredzi un dziļajām zināšanām meža nozarē šobrīd turpinās vadīt šo aizraujošo procesu.

- Es to saskatu kā aizraujošu, ieguldījumus vērtu izaicinājumu. Mūsu pēcpārdošanas tirgum ir milzīgs potenciāls, kas var vēl vairāk augt. Mums kā uzņēmumam vajadzētu būt mūsu piedāvājuma priekšplānā, un pastāv viedi tehnoloģiskie risinājumi, ar kuriem mēs šobrīd daudz strādājam. Mēs turpināsim koncentrēties uz to.

Turklāt Bernds [Bernd] skaidro, ka globālā pēcpārdošanas vadītāja izaicinājums ir visaptveroša perspektīva. Starp dažādiem tirgiem pastāv lielas atšķirības, un klientu vajadzības ir dažādas.

- Ir daudz dažādas sastāvdaļas, kas ir savstarpēji vienotas. Ir svarīgi, lai katrs gabals saderētu ar nākamo, tā iegūstot izcilu kopējo piedāvājumu. Mūsu piedāvājuma klāsts ir no nelielām rezerves daļām kā skrūves, līdz apmācībām, un beidzot ar viedām, tīklā savienotām tehnikas vienībām. Piedāvājuma spektrs ir ļoti plašs.

Bernds [Bernd] uzņēmumā Komatsu Forest strādā 18 gadus, bet mežs viņam vienmēr bijusi tuvs. Viņa vecāki bija meža īpašnieki, bet viņš uzauga netālu no Švarcvaldes reģiona (mežains, kalnains reģions Vācijas dienvidrietumos). Tagad viņš piedzīvo aizraujošu periodu meža industrijā:

- Pieaug pieprasījums pēc koksnes un papīra izstrādājumiem. Raugoties no ilgtspējības viedokļa, būs nepieciešams augt vēl daudzās vietās visā pasaulē. Pastāv lieli mežizstrādes tirgi, kur arī mehanizācija kļūst par dabisku attīstības sastāvdaļu.

Bernds [Bernd] tagad pildīs pienākumus uzņēmuma galvenajā birojā Ūmeo [Umeå] Zviedrijā un rudens laikā uz Ūmeo [Umeå] pārcelsies arī viņa sieva Beāte [Beate].