Komatsu Forest laiž tirgū jaunu digitālo instrumentu

04.06.2019

"MaxiVision" ir pilnīgi jauns digitālais rīks, kas palīdz meža tehnikas operatoram vizualizēt meža stāvokli un apstākļus. Dažādi kartes skati ļauj tehnikas operatoram iegūt datus par grunts stāvokli un pārējās komandas ražošanas spējām, padara iespējamu darbu plānošanu maksimāli efektīvi un ar minimālu ietekmi uz meža augsni. Tā kā pakalpojums atrodas tiešsaistes serveros, datu atjauninājumi notiek reāllaika režīmā un jebkādas izmaiņas tiek nekavējoties atspoguļotas kabīnē esošajā ekrānā.

Izmantojot pakalpojumu "MaxiVision", operators vienā attēlā var apvienot reģiona kartes ar jaunākajiem datiem par augsnes apstākļiem un tajā pašā laikā pārlūkot gan paša, gan kolēģu ražošanas datus – papildus tam, tas viss tiek atjaunināts reālajā laikā. Darba pārskats ir lielisks rīks ražošanas plānošanai un ļauj operatoram pieņemt reālajā situācijā balstītus lēmumus. Papildus tam, pakalpojums "MaxiVision" ļauj nodrošināt efektīvu sadarbību starp hārvesteriem un forvarderiem, jo katrs komandas loceklis var redzēt, ko dara kolēģi.

Praksē tas nozīmē, ka hārvestera operators var vienkāršot darbu forvardera vadītājam, piemēram, plānojot piemērotus pievedceļus, baļķu ceļus un izkraušanas vietas, lai tās atbilstu pastāvošajiem apstākļiem. Savukārt forvardera operators var pārraudzīt ražošanu katrā darba zonā, tādējādi atvieglojot transportēšanas procesu un izvairoties no nevajadzīgiem apkārtceļiem. Operators var atzīmēt zonu kā pabeigtu, kad kokmateriāli ir nosūtīti izkraušanai, padarot procesu kontroli vieglāku. Kad kokmateriāli ir nosūtīti izkraušanai, operators var atzīmēt zonu kā pabeigtu, padarot darba kontroli vieglāku.

Pakalpojums "MaxiVision" ne tikai piedāvā komandas locekļiem labu pārskatu attiecībā uz kolēģu darbu, bet arī palīdz atvieglot saziņu starp operatoriem. Nosūtot ziņojumus viens otram vai atzīmējot noteiktus apgabalus kartē, var uzlabot sadarbību, kā rezultātā tiek sasniegts labāks rezultāts. Šī nepārspējamā hārvestera un forvardera integrācija nodrošina optimizētu darba plūsmu un palielinātu produktivitāti.

Karte, kurā iespējams apvienot dažādu datu slāņus, nodrošina vērtīgu informāciju par grunts apstākļiem mežistrādes vietā. Zināšanas, kas iegūtas no "MaxiVision", ļauj veikt mežistrādes un forvardera darbus ar iespējami mazu ietekmi uz dabu, kas ne tikai paaugstina veiktā darba kvalitāti, bet arī palīdz apmierināt attiecībā uz dabas aizsardzību izvirzāmās prasības. Tas nozīmē ilgtspēju ilgtermiņā.