FORVARDERU OPERATORU KAUSS 2019

Kas: Forvarderu operatoru kauss 2019;
Kur: SIA “Rīgas meži” pārvaldībā esošā teritorijā, nesen izstrādātā izcirtumā Ikšķiles novadā, Selēku ezera apkaimē (koordinātes 56.886510, 24.452046);
Kad: 2019. gada 5. jūnijs no plkst. 9:00;
Organizators: SIA Haitek Latvia sadarbībā ar SIA “Rīgas meži” un Ogres tehnikumu;
Sacensību vadītājs/komentētājs: Pauls Timrots (televīzijas un radio personība, raidījumu “Zebra”, “Ātrumu cilts” u.c. veidotājs un vadītājs, auto, moto un citu pasākumu vadītājs);
Sacensību tehnika: Komatsu 875 un Komatsu 855 forvarderi;

Pasākuma mērķis: popularizēt mežizstrādes tehnikas operatora profesiju potenciālajiem jaunajiem nozares pārstāvjiem, Latvijas profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem. Kā arī, radīt vidi, kurā integrēt audzēkņus un mežizstrādes nozares profesionāļus. Iepazīstināt Latvijā strādājošos nozares pārstāvjus ar šo sacensību formātu un sagatavot Latvijas iespējamo pārstāvniecību starptautiska līmeņa sacensībām.

Sacensību formāts: sacensību formāts pietuvināts starptautiskajām pievedēj traktoru (forvarderu) operatoru sacensībām. Tādējādi vēlamies iepazīstināt Latvijā strādājošos nozares pārstāvjus un Latvijas profesionālo mācību iestāžu audzēkņus ar šo disciplīnu un sagatavot viņu iespējamu dalību starptautiskā līmenī, nesot Latvijas vārdu šo sacensību ietvaros.

Dalībnieku reģistrēšanās sacensībām: Dalībnieki veic reģistrēšanos sacensībām iepriekš izsludinātā dalībnieku reģistrēšanās anketā internetā līdz 31.05.2019.

Sacensību norise: Sacensību dalībnieki 5.06.2019. ierodas sacensību norises vietā līdz plkst. 8:59 un veic reģistrāciju. Plkst. 9:00 dalībnieku sapulce, ko vada galvenais tiesnesis. Šajā sapulcē galvenais sacensību tiesnesis iepazīstinās dalībniekus ar noteikumiem un disciplīnām. Uzreiz pēc dalībnieku sapulces tiek dots starts pirmajiem sacensību dalībniekiem.

Starta kārtība: Sacensību dalībnieku starta kārtība kvalifikācijas braucieniem ir nejauši izvēlēta. Sacensību dalībnieku starta kārtība būs pieejama uzreiz pēc visu dalībnieku reģistrēšanās beigām vai plkst. 9:10, ja visi dalībnieki nebūs veikuši savlaicīgu reģistrēšanos un kāds no dalībniekiem nebūs ieradies.

Starta kārtību pusfināla braucieniem nosaka galvenais tiesnesis.

Sacensību rezultāti un līderpozīcijas: Visi dalībnieka braucieni iet kopējā ieskaitē un rezultātus veido katra braucēja individuāls veikums. Katram braucējam ir tikai viens brauciens katrā no kvalifikācijas trasēm. Ir divas kvalifikācijas trases un katram braucējam jāveic viens brauciens katrā no trasēm. Sacensību dalībnieku rezultāts un pozīcija konkurentu vidū ir atkarīga no laika, kādā dalībnieks veic distanci. Jo ātrāk tiek pabeigta disciplīna, jo augstāku pozīciju dalībnieks iegūst. Pusfināla un fināla braucieni notiek duāli – divi dalībnieki paralēlās trasēs veic uzdevumus uz laiku. Ir divi pusfināla braucieni. Katra pusfināla uzvarētājs tiek tālāk uz fināla braucienu. Fināla brauciena uzvarētājs ir sacensību uzvarētājs.

Apbalvošana: pjedestāls ir tradicionāls – 1., 2., 3. vieta;

Disciplīnas:
Kvalifikācija (startē visi dalībnieki):

Laukums sadalīts divās daļās, kur viena laukuma daļa ar uzdevumiem vairāk pielāgota krājas kopšanai, otrā laukumā uzdevumi vairāk pielāgoti galvenajai cirtei. Katrs dalībnieks iziet cauri visiem uzdevumiem.

Katrā laukuma daļā ir cita tehnika. Vienā Komatsu 855, otrā Komatsu 875. Visiem dalībniekiem būs iespēja veikt disciplīnu katrā no tehnikām.

Disciplīnas notiks uz laiku. Soda punkti pārvēršas papildus laikā pie kopējā šī dalībnieka disciplīnas laika. Pusfinālistus nosaka pēc ātrākajiem (labākajiem) laikiem disciplīnā.

Pusfināls (startē četri veiklākie dalībnieki no kvalifikācijas):

Identiska disciplīna kā fināla braucienā (skat. “Fināls” aprakstu).

Fināls (startē tikai divi dienas labāko rezultātu īpašnieki, pusfinālu uzvarētāji):

Sacensības notiek duāli – divi dalībnieki paralēlās trasēs veic uzdevumus uz laiku. Katram braucējam ir tikai viens brauciens.

Trases ir sagatavotas dalībnieku startam un dalībnieki iepazīstināti ar noteikumiem sacensību sapulcē. Operatori atrodas forvarderos, tehnika gatava darbam (stāv bremzes noņemtas, kāpnes paceltas, hidraulika darba gatavībā). Forvardera manipulatoram jāatrodas kravas kulbā ar aizvērtu kausu. Tiek dots starts operatoriem ar speciālu skaņas vai gaismas signālu un uzsākta laika skaitīšana.

Pirmais uzdevums ir iekrāmēt forvardera kulbā kokmateriālu (baļķus) 6  gabalus no katras puses, ņemot tos pa vienam (aizliegts ņemt vairākus vienlaicīgi). Nav noteikts no kuras puses jāsāk uzdevums un nav noteikts, ka ir obligāts noteikums sakrāmēt visus baļķus no vienas puses vispirms, tas paliek operatora rokās – operatora īpašā metode!

Otrais uzdevums ir pārvietoties pa cirsmu uz priekšu un salasīt pa malām novietotus baļķus gaitā. Protams, pa vienam baļķim vienlaicīgi. Katrā pusē ir 3 baļķi, kur katrā pusē pa vienam atsevišķi un pa 2 kopā.

Trešais uzdevums ir salasīt baļķus “slazdā”. Ap baļķi ir izveidots šķērslis, kas var izjukt, ja ar baļķi trāpa tam. Šķērslis atrodas pa vidu baļķim. Baļķis pa zemi jāvelk uz vienu no sāniem, lai izvilktu no slazda to nenogāžot. Izvilktais baļķis jāliek kravas kulbā un jādodas pie nākamā. Kopumā ir 4 šādi slazdi. Ja slazds tiek nojaukts, tad pirms nākamā uzdevuma ir jāiekrāmē papildus soda baļķi kravas kulbā, kas atrodas tam paredzētā vietā pirms nākamā uzdevuma.

SODA UZDEVUMS ir uzdevums, kas jāveic, ja trešajā uzdevumā operators ir nojaucis kādu no 4 slazdiem veicot uzdevumu. Cik slazdi nojauti, tik baļķi jāiekrāmē.

Ceturtais uzdevums ir izveidot no koka bluķiem torni. Kopumā ir 5 bluķi. No tiem viens ir jānovieto tornim kā pamatne. 4 bluķi ir novietoti apkārt pamatu bluķim un tie jāsakrāmē tornī viens uz otra. Ja liekot bluķi tas nokrīt zemē un apgāžas uz sānu, ir divi varianti – vai nu manipulatoru un kausu virza forvardera kravas kulbā, tad tiesnesis šo bluķi paceļ sākotnējā stāvoklī, kad tiesnesis atkāpies, mēģināt bluķi uzlikt vēlreiz, vai arī turpināt veidot torni ar citiem bluķiem, kas vēl nav paņemti un atstāt tiesneša darbību uz beigām, kad nav vairs bluķu ko krāmēt. Jāsakrāmē visi bluķi, tikai tad uzdevums ir izpildīts.

Piektais (beidzamais) uzdevums ir baļķu krāmēšana. Jāsakrāmē 6 baļķi pa vienam forvardera kravas kulbā. Kad visi baļķi iekrāmēti, tad jāaptver forvardera kauss īpašā tam paredzētā vietā, lai apturētu laika skaitīšanu un noslēgtu savu distanci.